Školský rok 2023/2024


Od 28. 8.2023 bude naša MŠ v prevádzke pre naše deti, ktoré boli nahlásené na letnú prevádzku.

Školský rok 2023/2024 začína v pondelok 4.9.2023

Prevádzka MŠ je od 6:00 do 17:00, nástup nových detí je medzi 7:00 a 8:00

Prvý deň sa všetky deti schádzajú na svojich triedach, po 16:00 funguje zberná trieda Korytnačka. Ranná prevádzka zbernej triedy Korytnačka začína až 5.9.2023 /6:00 – 7:00/

Triedne aktívy sa budú konať dňa 7.9.2023 o 16:00

Zoznam detí podľa tried:

Dokumenty potrebné pri nástupe dieťaťa do materskej školy v novom školskom roku:

Len pre prípravný ročník:

Prosíme rodičov, aby do 20.2.2023 do 8:00 zapísali svoj záujem o náhradnú materskú školu Budapeštiansku 3 počas jarných prázdnin. Jarné prázdniny sú od 6.3. do 10.3.2023

Platby od 1.1.2023

Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ v šk. roku 2023/2024

Rodič má povinnosť včas oznámiť potrebu umiestnenia dieťaťa do náhradnej, ako aj kmeňovej MŠ v predstihu kvôli organizačnému zabezpečeniu chodu MŠ. Ak rodič, túto potrebu MŠ neoznámi MŠ prihliada na to, že nemá záujem o umiestnenie dieťaťa do náhradnej, alebo kmeňovej MŠ počas prázdnin / dieťa sa dá na prázdninovú dochádzku nahlásiť aj emailom alebo telefonicky- momentálna neprítomnosť sa nepovažuje za výnimku s povinností rodiča/Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...