SAM_0495Materské školy sú prvým stupienkom vo výchovno-vzdelávacom procese školstva a zároveň sú neodmysliteľnou a nenahraditeľnou komunitou pre zdravý rast a vývin detí od dvoch do šiestich rokov. Pre rodičov sú vynikajúcou pomocou a oporou v čase, keď sa oni realizujú v zamestnaní.

Poslaním našej materskej školy je dopĺňanie rodinnej výchovy a výchovno-vzdelávacej činnosti zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobnosťami.

Veľký dôraz kladieme na rozvoj prosociálneho správania, na rozvoj komunikačných schopností a na výchovu k zdraviu a zdravému životnému štýlu.

Vytvorením príležitosti navštevovať MŠ sa u dieťaťa rešpektuje sociálna potreba na spoločenský kontakt s rovesníkmi. Právo na kvalitnú inštitucionálnu výchovu má každé dieťa nezávisle od sociálneho postavenia rodiny a je to aj v záujme Deklarácie práv dieťaťa, ktoré rešpektuje aj naša legislatíva.

 

Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...