Naše poslanie


183_3279Materské školy sú nenahraditeľnou komunitou pre zdravý rast a vývin detí od dvoch do šiestich rokov.

Pre rodičov sú vynikajúcou pomocou a oporou v čase, keď sa oni realizujú v zamestnaní. Poslaním našej materskej školy je dopĺňanie rodinnej výchovy a výchovno-vzdelávacej činnosti zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, fyzický a intelektuálny rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobnosťami. Naše predškolské zariadenie je postavené na tvorivo-humanistických základov v oblasti výchovy, vzdelávania a riadenia, výsledkom ktorého bude všestranne rozvinutá detská osobnosť, spokojnosť detí, kolektívu MŠ a samozrejme rodičov. Veľký dôraz kladieme na rozvoj prosociálneho správania, na rozvoj komunikačných schopností a na výchovu k zdraviu a zdravému životnému štýlu.

Viac o našom poslaní sa dočítate na stránkach Výchova a vzdelávanie a Koncepcia MŠ.Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...