Ako pripraviť dieťa pred prvým dňom v MŠ

Je ťažké predvídať, ako dieťa bude vnímať MŠ. Často je pripravenejšie vstúpiť do MŚ, ako jeho rodič je pripravený nechať ho ísť. Niektorí rodičia sú pochopiteľne nervózni, ale je nevyhnutné vyzdvihnúť dieťa.

Niektoré deti budú lipnúť na svojej mame, zatiaľ čo iné bez obáv opustia mamu bez pohľadu na rozlúčku.

Ak vaše dieťa inklinuje k doterajšiemu správaniu, nenechajte sa vystrašiť. Rutina je u dieťaťa predškolského veku dôležitá, pretože vytvára pocit bezpečia a dáva mu určitý pocit pravidelnosti v živote. Zároveň je dôležité zachovať pružnosť a flexibilitu v rámci rodiny, aby dieťa cítilo, že jeho potreby sú rešpektované.

MŠ je jeho veľký krok a úzkosť z novej a nepoznanej skutočnosti je úplne normálnou súčasťou vývojového procesu. Nikto z nás nikdy nevie, čo presne môže očakávať na každom kroku a MŠ môže byť ideálnym miestom pre začiatok poznávania nových skutočností. Avšak existujú spôsoby ako môžete niečo urobiť a tento prechod vášmu dieťaťu uľahčiť.

Rozhovory s dieťaťom

V posledných týždňoch pred nástupom , diskutujte o MŠ s vašim dieťaťom. Snažte sa vyvolať u dieťaťa reakcie, aby ste dokázali rozpoznať jeho pocity. Nepreháňajte to a nenúťte tému, ak vaše dieťa nemá záujem a ani nejaví ochotu diskutovať. Hlavným záujmom je, aby MŠ bola niečo vzrušujúce, na čo sa teší, skôr, než sa má niečoho báť. Rodičia môžu dieťaťu čítať rozprávky a príbehy z detského prostredia, o dôležitosti mať kamarátov ( Macko Uško, Danka a Janka, O Meduške a pod.).

Je vhodné, aby dieťa poznalo cestu a okolie budúcej MŠ. Preto plánujeme vychádzky alebo trasu do obchodu popri MŠ. Dieťa pozoruje a poznáva blízke významné miesta a budovy (orientácia v priestore), má možnosť všímať si správanie sa detí na školskom dvore, pozoruje ich vzťahy a spoločné hry, čo v ňom vyvoláva túžbu po kontakte s rovesníkmi.

Čas bez rodiča

Skôr ako vaše dieťa začne chodiť do MŠ, všímajte si ako sa dieťa zaoberá úzkosťou od odlúčenia na skúšobnú dobu. Pokúste sa, aby ostávalo s niekým jemu blízkym (starí rodičia, rodinní priatelia) na krátku dobu. Pozrite sa ako vaše dieťa reaguje na byte bez vás v bezpečnom a kontrolovanom prostredí

Ako začať dochádzku tak trochu jednoduchšie

– Nebojte sa, ak vaše dieťa nedokáže zvládnuť všetky zručnosti, povzbudzujte ho.

– Porozprávajte sa s učiteľkou MŠ a spolu môžete podporovať a pomáhať vášmu dieťaťu.

– Ráno zobuďte dieťa pomaly a včas, aby sa stihlo v pohode naraňajkovať a pripraviť na MŠ v bezstresovej atmosfére.

– Doveďte dieťa do MŠ včas, aby sa ráno mohlo v pokoji adaptovať na prostredie (vyhrať sa).

– Čas lúčenia nepredlžujte, ubezpečte dieťa, že prídete pre neho a že ho ľúbite.

– Dajte dieťaťu priestor, aby mohlo rozprávať svoje zážitky a skúsenosti z prežitého dňa v MŠ.

– Doprajte dieťaťu výdatný spánok, upokojte ho rozprávkou na „Dobrú noc“.

Príprava na školu – Čo by mal vedieť budúci prvák:

– samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi,

– samostatne sa najesť, samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.,

– správne vyslovovať všetky hlásky, vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,

– vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách, spočítať predmety do päť,

– interpretovať obsah krátkej rozprávky,

– poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku,

– kresliť pevné a neroztrasené línie, nakresliť postavu so všetkými znakmi (hlava, krk, trup, ramená, atď.- teda postava by mala byť anatomicky správne rozložená),

– vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,

– poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová, atď.),

– orientovať sa v priestore, vie kde je vpredu, vzadu, hore, dolu, vpravo, vľavo,

– mal by si zvykať na nové prostredie a osoby bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov),

– nemal by sa strániť spoločnosti ďalších detí, nemal by byť medzi nimi bojazlivý a plačlivý,

– nemal by byť agresívny, spory s deťmi by mal dokázať riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti,

– v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie, zajakávanie sa pri reči, pomočovanie sa,

– mal by ovládať prejavy slušného správania (pozdraviť, odzdraviť, poprosiť, poďakovať a pod.).

Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...