Evička nám ochorela


Úloha projektu: Naučiť deti zdravo žiť, rozvíjať motoriku, sebaovládanie, reč, myslenie, pozornosť dieťaťa.

Cieľ: Poskytnúť prvú pomoc vzhľadom na vek dieťaťa emotívnou hrou. Naučiť deti, čo je zdravý spôsob života, ochrana zdravia a prvá pomoc, získavať poznatky a praktické zručnosti detí v oblasti poskytovania prvej pomoci. Predchádzať úrazom a ochoreniam detí v materskej škole. V spolupráci s rodinou prispieť k ochrane telesného a duševného zdravia.

Garant projektu: Koordinátorka ŠPZ

Práca s projektom je v priebehu školského roka zahrnutá v mesačných aktivitách:

September: Správna životospráva a dodržiavanie hygienických návykov.
Október: Upozornenie nebezpečenstva konzumácií neznámych plodov.
November: Rozlišovať aktuálne telesné pocity – chrániť sa pred nachladnutím.
December: Rozlišovať vhodné a nevhodné potraviny – konzumácia sladkostí, význam mliečnych výrobkov.
Január: Význam zdravého pohybu, športu – upozornenie na nebezpečenstvá.
Február: Osvojovanie si zásady ochrany zraku.
Marec: Predchádzanie prechladnutiu – pravidlá správneho obliekania.
Apríl: Dodržiavanie správnych zásad bezpečnosti pri chôdzi a hre na ulici.
Máj: Rozlišovanie zdraviu prospešných potravín – konzumácia mliečnych výrobkov – prevencia zubného kazu – nebezpečenstvo bodnutia hmyzom.
Jún: Zdôraznenie nebezpečenstva a zvýšenie opatrnosti pri hrách v letnom období.
Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...