SAM_30826:00 – 8 :00 – Príchod detí do MŠ

6:00 – 8:15 –  Hry a hrové činnosti detí, individuálna práca

8: 15 – 8:30  Pohybovo a relaxačné cvičenie

8:30 – 9:55 – Hygiena, desiata, hry a hrové činnosti detí, edukačné aktivity – frontálne, skupinové, individuálne (podľa školského vzdelávacieho programu)

9:55 – 11:45 – Pobyt vonku

11:15 – 12:00 –  Obed

12:00 – 14:00 –  Individuálny odpočinok – počúvanie rozprávok, relaxačná hudba

14:15 – 14:50 –  Hygiena, olovrant

14:50 – 17:00 – Hry a hrové činnosti detí, záujmové krúžky.

 

Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...