Logopédia

V spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva Košice - Barca prebieha v našej materskej škole pravidelne logopedická starostlivosť. Prvé stretnutie - 21.09. 2018  …čítať ďalej >

Anglický jazyk

Na základe hraného pexesa naučených viac než 100 slov, množstvo fráz, hier, súťaží a pesničiek. Kurz je rozdelený na ENGLISH KIDS CLUB I. - začiatočníci a ENGLISH KIDS CLUB II. - pokročilý žiaci. …čítať ďalej >

Výtvarný krúžok

Kresba ceruzou, kriedou, vodovými farbami, temperami, modelovacie techniky a rôzne iné techniky používané vo výtvarníctve.…čítať ďalej >

Hudobný krúžok

Spev, hra na flautu, bubon, činely, zvonkohru, triangel a iné detské rytmické nástroje. …čítať ďalej >

Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...