Adamko hravo a zdravo


Cieľ projektu: Skvalitnenie života detí a rodiny – v duchu zámerov deklarovaných v  Národnom programe podpory zdravia SR.

rodnylist_adamkoÚlohy projektu: 

 • rozšíriť poznanie a pozitívne ovplyvniť správanie sa pri ochrane a podpore vlastného zdravia,
 • zvyšovať zdravotnú uvedomelosť detí,
 • pestovať u detí základy prevencie a chápanie jej významu,
 • oboznámiť deti so správaním sa k zdravotne oslabeným jedincom,
 • fixovať u detí žiadúce modely správania sa k najbližšej komunite, k prírode a okoliu.
 •  Nenásilnou, deťom blízkou hrou a hrovými činnosťami spoznávajú deti svet a jeho tajomstvá v dvanástich zásadách podpory zdravého života:1. Pestrá strava
  2. Pohyb a šport
  3. Hygiena
  4. Spánok
  5. Čistý vzduch
  6. Otužovanie
  7. Krása prírody
  8. Hra a tvorivosť
  9. Denný poriadok
  10. Ochrana prírody
  11. Voľný čas
  12. Rodina

 Fotogaléria


Dopraváčik Ťahanovská olympiáda medzi deťmi z MŠ Ako si Sovičky vyrábali bazový sirup Na zmrzline PRI FONTÁNE Divadelné predstavenie Babadlo – O...

Oznamy


Zahájenie Školského roka 2023/2024 http://mscinska.sk/category/oznamy/ ĎAKUJEME Spolupráca škôlky a rodičov je široká a mimoriadne významná...

Aktuality


Termíny školských prázdnin a zátvoru MŠ https://static.kosice.sk/s/b0086f3e70d83bf2230a354d68/show Materská škola bude uzavretá v termínoch: Od 23.12.2022...

Jedálny lístok


Aké dobroty čakajú našich škôlkarov tento týždeň? Prečítajte si aktuálny jedálny lístok.
...